LATOUR DEGARD No. 5 2016 | Kotsa Ou Kapav Gagn Rekonfor?

Nou tou nou bizin rekonfor, sirtou kan nou pe pas dan bann moman difisil. Sa Latour Degard-la montre kouma Bondie rekonfort bann ki pe konn bann problem ek bann moman difisil.

LARTIK KOUVERTIR

Nou Tou Bizin Rekonfor

Kotsa ou kapav rod led kan enn pros mor ouswa kan ou ena enn problem grav avek ou lasante, dan ou maryaz, ouswa avek ou travay?

LARTIK KOUVERTIR

Kouma Bondie Rekonfort Nou?

Kat mwayin ki ed bann ki pe soufer pou gagn rekonfor.

LARTIK KOUVERTIR

Gagn Rekonfor dan Bann Moman Difisil

Eski vremem bann dimounn inn gagn led ki bizin kan zot ti bien bizin?

IMIT ZOT LAFWA

“Lager-la, Li pou Zeova”

Ki’nn permet David vink Goliat? Ki nou kapav aprann ar lexanp David?

David Kont Goliat​—Eski Vremem Sa Inn Arive?

Sertin dimounn dir ki sa resi-la li fos. Eski zot ena rezon?

LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Mo Ti enn Dimounn Amer ek Violan

Ki’nn pous enn bagarer dan Mexique pou sanz so personalite?

Ki Labib Dir?

Bann dimounn ena diferan lopinion lor Rwayom Bondie. Me, ki Labib vremem ansegne lor la? Kitfwa ou pou etone ar repons ki Labib done.