Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | LABIB​—ANKOR LA MALGRE BANN OBSTAK

Kifer Labib Ankor Existe?

Kifer Labib Ankor Existe?

Zordi Labib ankor existe, ek ou kapav gagn li ek lir li. Si ou swazir enn bon tradiksion, ou kapav sir ki ou pe lir mem mesaz ki dan bann text orizinal. * Me kifer Labib inn kontign existe dan enn fason extraordiner malgre bann obstak kouma dekonpozision, enn gran lopozision, ek bann tantativ pou sanz so mesaz? Kifer Labib li enn liv bien spesial?

“Asterla mo sir ki Labib ki mo ena li enn kado Bondie”

Boukou dimounn ki etidie Labib tir mem konklizion ki lapot Pol: “Tou seki dan Lekritir, samem Parol Bondie.” (2 Timote 3:16) Zot krwar ki Labib inn kontign existe parski zis Labib ki Parol Bondie ek se Bondie ki’nn prezerv li ziska zordi. Faizal, ki nou ti mansione avan, ti desid pou fer so prop resers ek li’nn etidie Labib. Seki li ti aprann ti etonn li. Li pa’nn tarde pou dekouver ki dan Labib pena laplipar doktrinn ki bann relizion swadizan Kretien ansegne. Anplis, li ti trouve ki dan Labib Bondie ena enn proze pou later ek sa ti bien tous li.

Faizal dir: “Asterla mo sir ki Labib ki mo ena li enn kado Bondie. Apre tou si Bondie inn kree liniver, eski li pena kapasite pou donn nou enn liv ek prezerv li pou nou? Si nou dir lekontrer se koumadir nou pe met bann limit ar pouvwar Bondie alor ki Limem Tou Pwisan! Ek ki mo ete mwa pou met enn limit ar pouvwar Bondie?”​—Izai 40:8.

^ par. 3 Get lartik « Comment choisir une bonne traduction de la Bible ? » dan Latour Degard 1Me 2008, an Franse.