Skip to content

Skip to table of contents

Ki Labib Dir?

Ki Labib Dir?

Eski bann zom ki’nn kree larelizion?

SERTIN DIMOUNN DIR ki bann dimounn ki’nn invant larelizion; lezot dir ki Bondie servi larelizion pou fer bann dimounn vinn pros ar Li. Ou, ki ou panse?

SEKI LABIB DIR

Ena enn relizion ki “Bondie Papa konsider kouma vre relizion ki pena okenn tas.” (Zak 1:27) Vre relizion vinn depi Bondie.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • Pou fer plezir Bondie, enn relizion bizin baze lor bann verite ki ena dan Labib.​—Zan 4:23, 24.

  • Bann relizion ki baze lor bann tradision imin, zot dan vid.​—Mark 7:7, 8.

Eski li inportan ki nou dan enn relizion?

KI OU POU REPONN?

  • Wi

  • Non

  • Kitfwa

SEKI LABIB DIR

“Anou panse kouma nou kapav ankouraz nou kamarad pou ena lamour ek pou fer dibien. Anou pa abandonn nou lasanble.” (Ebre 10:24, 25) Bondie anvi ki so bann adorater rasanble antan ki group.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • Bann ki ador Bondie ansam bizin ena mem krwayans.​—1 Korintien 1:10, 11.

  • Bann ki dan relizion ki Bondie aksepte, zot form enn fami internasional.​—1 Pier 2:17.