Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | LABIB​—ANKOR LA MALGRE BANN OBSTAK

Labib Ankor La Malgre Danze Dekonpozision

Labib Ankor La Malgre Danze Dekonpozision

OBSTAK: O-koumansman ti ekrir ek kopie Labib lor papiris ek parsemin. * (2 Timote 4:13, NW.) Me sa bann materyo-la ti kapav anpes Labib kontign existe. Kouma?

Papiris fasil desire ek perdi so kouler. Li osi vinn frazil bien vit. Richard Parkinson ek Stephen Quirke, bann serser dan l’Égypte, dir ki “avek letan enn fey [papiris] kapav dekonpoze ek vinn lapay ek lapousier. Enn roulo ki’nn prezerve kapav mwazi ouswa pouri akoz limidite. Ena osi bann insek ek bann ti zanimo kouma lera ki kapav ronz li. Si’nn gard li anba later, se sirtou bann fourmi blan ki kapav manz li.” Sertin papiris ti koumans dekonpoze bien vit apre ki’nn dekouver zot, parski ti les zot dan tro boukou lalimier ouswa limidite.

Parsemin pli dirab ki papiris. Me li osi li deteryore si pa tret li bien, si fer extra so, ek si ena boukou limidite ouswa lalimier. * Anplis, ena bann insek ki atak li. Akoz sa, enn liv referans dir ki li bien rar ki bann vie dokiman kontign existe. Alor, si Labib ti’nn dekonpoze, mesaz ki ena ladan ti pou’nn fini disparet.

KOUMA LABIB INN KONTIGN EXISTE: Dapre lalwa ki Bondie ti donn bann Zwif, sak lerwa ti bizin “ekrir pou limem dan enn liv enn kopi sa Lalwa-la,” setadir sink premie liv Labib. (Deteronom 17:18) Anplis, ti ena bann kopis profesionel ki ti kopie bann maniskri. Dan premie siek Nou Lepok, zot ti’nn fer telman boukou maniskri ki ti kapav trouv bann kopi Lekritir dan bann sinagog inpe partou dan Izrael, ek mem dan Masedwann ki bien lwin! (Lik 4:16, 17; Zistwar Bann Apot 17:11) Me kouma sertin vie maniskri inn kontign existe ziska zordi?

Bann Roulo Lamer Mort ki’nn prezerve pandan plizir siek dan bann gro po an later ki ti dan bann lakav dan enn rezion bien sek

Philip W. Comfort, enn spesialis Nouvo Testaman, dir: “Pou prezerv bann roulo Lekritir, bann Zwif ti ramas zot dan bann gro po an later.” Li kler ki bann Kretien inn kontign swiv mem metod. Akoz sa, inn dekouver sertin bann premie maniskri Labib dan bann gro po an later ek osi dan bann ti lasam kot fer nwar, dan bann lakav, ek dan bann rezion bien-bien sek.

REZILTA: Zordi ena plizir milye bout maniskri Labib ki ankor existe ek sertin ladan ena plis ki 2,000 an. Zis Labib ki ena otan maniskri ki existe depi sa kantite letan-la.

^ par. 3 Fer papiris apartir enn plant ki pous dan delo ek ki apel mem nom. Ti fer parsemin apartir lapo zanimo.

^ par. 5 Par exanp, ti ekrir Deklarasion Lindepandans l’États-Unis lor parsemin. Azordi, anviron 250 an apre, li’nn telman pali ki pa kapav lir seki’nn ekrir lor la.