Skip to content

Skip to table of contents

Bondie Pou Tir Tou Soufrans Biento

Bondie Pou Tir Tou Soufrans Biento

“A Zeova, ziska kan mo bizin kriye o-sekour san ki to tande? Ziska kan mo bizin demann led kont laviolans, san ki to sap mwa?” (Abakuk 1:2, 3) Se Abakuk, enn zom ki ti bon ek ki ti ena faver Bondie, ki ti dir sa bann parol-la. Me eski Abakuk ti mank lafwa? Non! Bondie ti rasir Abakuk ki Li ti fini fixe enn ler kot Li ti pou tir tou soufrans.​—Abakuk 2:2, 3.

Kan oumem ouswa enn kikenn ki pros ar ou pe soufer, ou kapav panse ki Bondie pe tarde pou azir. Ouswa ou kapav mem panse ki Li ti bizin fini azir. Me Labib donn nou sa lasirans-la: “Lesegner, li pa tarde pou realiz so promes, parey kouma sertin dimoun panse, me li pasian avek zot, parski li pa anvi ki enn parmi zot tonbe, me ki zot tou repanti.”​—2 Pier 3:9.

KAN ESKI BONDIE POU AZIR?

Li pre pou azir! Zezi ti explike ki ti pou ena enn zenerasion ki ti pou temwin enn seri levennman ki ti pou arive pandan bann dernie zour “lafin-dimonn.” (Matie 24:3-42) Sa profesi Zezi la pe akonpli dan nou lepok. Sa montre ki Bondie pre pou azir. *

Me kouma Bondie pou tir tou soufrans? Kan Zezi ti lor later, li ti servi pwisans Bondie pou diminie soufrans bann dimounn. Anou get sertin lexanp.

Bann Katastrof Natirel: Kan Zezi ek so bann zapot ti lor Lamer Galile, enn tanpet bien for ti pre pou koul zot bato. Me Zezi ti montre ki li ek so Papa ti ena kontrol lor lanatir. (Kolosien 1:15, 16) Zezi ti zis dir: “Res trankil, kalme twa.” Ki ti arive? “Labriz tonbe, letan kalme net.”​—Mark 4:35-39.

Maladi: Bann dimounn ti kone ki Zezi ti ena kapasite pou geri bann aveg, bann andikape, bann dimounn ki ti ena epilepsi, lalep, ek ninport ki lezot maladi ankor. Li ti “geri tou seki ti malad.”​—Matie 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Lafaminn: Zezi ti servi pouvwar ki so Papa ti donn li pou fer enn tigit manze vinn boukou. Labib koz lor de lokazion pandan so minister kot Zezi ti nouri bann milye dimounn.​—Matie 14:14-21; 15:32-38.

Lamor: Labib koz lor trwa rezireksion ki Zezi ti fer ek sa montre ki Zeova ena kapasite pou resisit bann mor. Enn parmi sa bann dimounn ki ti resisite la ti mor depi kat zour.​—Mark 5:35-42; Lik 7:11-16; Zan 11:3-44.

^ par. 5 Pou gagn plis ransegnman lor bann dernie zour, get sapit 9 dan liv Ki Labib Ansegn Nou? pibliye par bann Temwin Zeova. Download sa liv-la gratis lor www.jw.org/mfe.