LATOUR DEGARD No. 2 2019 | Eski Li Vo Lapenn Viv?

Eski inn arive ou enn kitsoz dan ou lavi ek ou demann oumem: Eski li vo lapenn viv?

Kan Ou Lavi Paret Tro Difisil pou Siporte

Malgre bann difikilte, li vo lapenn viv.

Kan enn Katastrof Arive

Labib donn bann konsey pratik ki kapav ed ou pou refer apre enn katastrof.

Kan enn Kikenn ki Ou Kontan Mor

Get sink konsey pratik ki kapav ed ou pou andire kan ou’nn perdi enn kikenn ki ou kontan.

Kan Ou Konzwin Infidel

Boukou konzwin inosan inn gagn rekonfor gras-a Labib.

Kan Ou Ena enn Maladi Bien Grav

Gete kouma sertin dimounn inn fer fas ar zot sitiasion kan zot ti gagn enn maladi bien grav.

Kan Ou Santi ki Ou Nepli Kapav Tini

Eski ou finn deza santi ou telman tris ki ou finn pans pou swiside? Kotsa ou kapav rod led?

Wi, Li Vo Lapenn Viv!

Kitfwa lezot pa konpran bann sitiasion difisil ki ou pe bizin fer fas, me ou kapav sir ki Zeova gagn ou traka ek Li anvi ed ou.

“Li Pran Zot Swin”

Sa bann verse Labib la kapav donn ou lafors ek rekonfort ou.