Skip to content

Skip to table of contents

“Bon Dimoun Pou Erit Later”

“Bon Dimoun Pou Erit Later”

Laplipar parmi nou finn trouv bann ka linzistis ek kouma bann move dimounn fer dominer bann dimounn ki bon ek inosan. Eski enn zour linzistis ek mesanste pou disparet?

Psom 37 ki trouv dan Labib donn nou repons-la, ansam avek bann konsey pou gid nou azordi. Remarke ki li dir lor sa bann kestion ki swiv la.

  • Kouma nou bizin reazir kan dimounn fer dominer ar nou?​Verse 1, 2.

  • Ki pou ariv bann move dimounn?​Verse 10.

  • Ki lavenir pe atann bann dimounn ki fer seki drwat?​Verse 11, 29.

  • Ki nou bizin fer depi asterla mem?​Verse 34.

Bann parol ki Bondie inn inspire dan Psom 37 montre dan enn fason bien kler ki bann ki “met zot lespwar dan LESEGNER [“Zeova”, NW] e ekout so konsey,” pou gagn enn bon lavenir.” Bann Temwin Zeova pou kontan pou ed ou etidie Labib ek montre ou kouma ou kapav fer sa lavenir-la vinn enn realite pou ou ek bann dimounn ki ou kontan.