Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 2 2018 | Ki Pou Arive dan Lavenir?

KI POU ARIVE DAN LAVENIR?

Eski ou finn deza demann ou ki lavenir rezerve pou ou ek ou fami? Labib dir:

“Bann ki swiv bon sime pou posed later e viv lor la pou toultan.”​—Psom 37:29.

Sa Latour Degard-la pou ed ou konpran ki proze extraordiner Bondie ena pou bann dimounn ek pou later, ek ki ou bizin fer pou kapav profit sa.

 

Predir Lavenir

Bann dimounn finn fer bann sipozision pou kone ki pou arive dan bann milye lane ki pe vini. Ki rezilta? Ena bann sipozision ki ti bon ek lezot ti bann katastrof.

Astrolozi ek Prediksion: Eski Zot Fer Nou Konn Lavenir?

Eski ou kapav fer konfians sa bann kitsoz ki servi pou fer bann prediksion la?

Bann Profesi Ki’nn Realize

Bann prediksion extraordiner ki Labib inn fer inn realize dan tou ti detay.

Enn Temwin Mie lor Enn Profesi Exakt

Enn vie moniman dan Rome montre ki bann profesi Labib zot exakt.

Bann Promes ki Pou Realize

Ena boukou profesi Labib ki’nn deza realize, ena ankor profesi ki fer referans ar nou lavenir.

Ou Kapav Viv pou Touletan lor Later

Labib donn bann detay lor proze nou Kreater pou bann imin.

Ou Lavenir, Ou Swa!

Sertin dimounn krwar ki destin kontrol zot lavi. Me eski sa li vre?

“Bon Dimoun Pou Erit Later”

Labib promet enn lepok kot linzistis ek mesanste pou disparet.