Skip to content

Skip to table of contents

Ki Labib Dir?

Ki Labib Dir?

Kisannla ouswa ki li ete Satan Lediab?

ESKI OU POU DIR Lediab li . . .

  • Enn kreatir invizib?

  • Lemal ki dan bann dimounn?

  • Dan limazinasion bann dimounn?

SEKI LABIB DIR

Lediab ti koz ar Zezi ek “ti tant li.” (Matie 4:1-4) Alor Lediab li pa dan limazinasion bann dimounn ouswa lemal ki dan bann dimounn. Li enn kreatir invizib ki move.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • O-koumansman Lediab ti enn bon anz, me “li pa’nn tini ferm dan laverite.” (Zan 8:44, NW.) Li ti koz manti ek li ti rebel kont Bondie.

  • Ena lezot anz ki’nn swiv Satan ek inn rebel kont Bondie.​—Revelasion 12:9.

  • Lediab avegle boukou dimounn pou ki zot pa kone ki li existe.​—2 Korintien 4:4.

Eski Lediab kapav kontrol bann dimounn?

SERTIN DIMOUNN DIR ki Lediab pa kapav kontrol bann dimounn, alor ki lezot per tansion enn move lespri mont lor zot. Ki ou panse ou?

SEKI LABIB DIR

“Lemond antie li dan pouvwar sa kikenn ki move-la.” (1 Zan 5:19, NW) Lediab ena enn gran linflians lor bann dimounn, me li pa kontrol sak dimounn.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • Lediab servi tronpri pou li plis kapav inflians bann dimounn.​—2 Korintien 11:14.

  • Dan sertin ka bann move lespri kapav ena kontrol lor bann dimounn.​—Matie 12:22.

  • Avek led Bondie, ou kapav “reziste [kont] diab.”​—Zak 4:7.