Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 1 2018 | Eski Labib Ankor Itil Azordi?

ESKI LABIB ITIL AZORDI?

Azordi, avek tou teknolozi ki ena li bien fasil pou gagn boukou linformasion, me eski savedir ki Labib li tro vie pou ki li itil? Labib dir:

“Tou Lekritir inspire par Bondie, ek li itil.”​—2 Timote 3:16NW.

Dapre sa verse-la, Labib kapav gid nou dan tou laspe nou lavi, sa Latour Degard-la pou examinn sa.

 

Eski Bann Konsey ki Ena dan Labib Itil Azordi?

Avek tou bann linformasion ki gagne sak minit, kifer eski nou bizin rod konsey dan Labib, enn liv ki’nn ekrir inn gagn anviron 2,000 an?

Bann Lansegnman Labib—Enn Sazes Eternel

Konpare ar bann nouvo linformasion Labib li pa demode, bann lansegnman ki ena dan Labib zot baze lor bann prinsip ki pratik ek eternel.

Demode ouswa An-avans lor So Lepok?

Labib se pa enn liv sians, me seki’nn ekrir ladan lor lasians kapav etonn ou.

1 Ede pou Evit Problem

Gete kouma sazes Bondie finn ed bann dimounn pou evit sertin gro problem ki gagne dan lavi.

2 Ede pou Regle Problem

Labib donn nou sazes pou ki nou sirmont mem bann problem ki pe persiste ek dekouraz nou, kouma bann traka exazere, repous bann kitsoz pou plitar, ek santi nou tousel.

3 Ede pou Fer Fas ar Problem

Ki nou kapav dir konsernan bann problem ki pa kapav evite ouswa regle, kouma enn maladi kronik ouswa lamor?

Labib ek Ou Lavenir

Parol Bondie kapav ed nou avek bann problem ki zis devan nou—bann problem ki nou tou nou gagne toulezour dan sa lemond ki pa stab la. Me Labib fer plis ki sa. Li ekler fason ki nou trouv lavenir.

Ki Ou Panse?

Get ki sertin dimounn panse ek seki Labib ansegne lor sa kestion-la.