Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

KI OU PANSE?

Boukou dimounn konn bien pasaz ki koz lor kat kavalie Apokalips ki ena dan liv Revelasion. Sa profesi-la fer sertin dimounn per, alor ki lezot anvi konn plis lor la. Get seki Labib dir lor sa kalite profesi-la:

“Bienere dimoun ki lir, e bienere bann ki tann parol profesi.”​Revelasion 1:3.

Sa Latour Degard-la explike kouma sa kat kavalie Apokalips la kapav reprezant enn bon nouvel pou nou.