Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 3 2017 | Kat Kavalie Apokalips​—Kouma sa Konsern Ou?

KI OU PANSE?

Boukou dimounn konn bien pasaz ki koz lor kat kavalie Apokalips ki ena dan liv Revelasion. Sa profesi-la fer sertin dimounn per, alor ki lezot anvi konn plis lor la. Get seki Labib dir lor sa kalite profesi-la:

“Bienere dimoun ki lir, e bienere bann ki tann parol profesi.”​Revelasion 1:3.

Sa Latour Degard-la explike kouma sa kat kavalie Apokalips la kapav reprezant enn bon nouvel pou nou.

 

LARTIK KOUVERTIR

Kat Kavalie Apokalips ek Ou

Kat seval​—enn blan, enn rouz, enn nwar, ek enn blem. Sa kat kavalie-la se enn parmi bann vizion ki boukou dimounn kone dan Revelasion, ouswa Apokalips.

LARTIK KOUVERTIR

Kat Kavalie Apokalips​—Ki Zot Reprezante?

Gete kouma ou kapav konpran sa vizion-la.

Enn Lot Prev

Kitfwa ou pa kone kisannla Tatenay ti ete, me lefe ki bann prev arkeolozik inn mansionn li, sa se enn pwin bien inportan.

LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Baseball Ti Mo Lavi!

Samuel Hamilton ti telman kontan spor ki li ti obsede par sa, me enn letid Labib finn sanz so lavi.

IMIT ZOT LAFWA

“To enn Extra Zoli Madam”

Dan Lezip, bann prins Faraon remarke ki kantite Sara ti zoli. Seki arive apre kapav etonn ou.

Ki Labib Dir?

Eski Bondie prefer enn group dimounn plis ki enn lot? Eski Bondie beni sertin dimounn ek modi lezot dimounn?