Skip to content

Skip to table of contents

Nom Bondie dan enn maniskri Labib

Ki Labib Dir?

Ki Labib Dir?

Eski Bondie ena enn nom?

SERTIN DIMOUNN DIR ki Li pena nom, lezot dir ki Li apel Bondie ouswa Segner, ek lezot ankor dir ki Li ena enn kantite nom. Ou, ki ou panse?

SEKI LABIB DIR

“Twa, ki apel Zeova, to tousel Pli Gran lor later antie.”​—Psom 83:18NW.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • Mem si Bondie ena boukou tit, Li’nn donn Limem enn sel nom.​—Exod 3:15.

  • Bondie pa enn mister, Li anvi nou aprann konn Li.​—Zistwar Bann Apot 17:27.

  • Premie kitsoz ki kapav fer nou vinn pros ar Bondie se konn so nom.​—Zak 4:8.

Eski li mal ki nou servi nom Bondie?

KI OU POU REPONN?

  • Wi

  • Non

  • Kitfwa

SEKI LABIB DIR

“Fode pa to pran nom Zeova to Bondie dan enn fason indign.” (Exod 20:7) Li mal ki nou servi nom Bondie si nou pa fer sa avek respe.​—Zeremi 29:9.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • Zezi ti konn nom Bondie ek ti servi sa nom-la.​—Zan 17:25, 26.

  • Bondie demann nou apel Li par so nom.​—Psom 105:1.

  • Bann lennmi Bondie esey fer bann dimounn bliye So nom.​—Zeremi 23:27.