LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Me 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 3-30 Ziliet 2017.

Ed Bann “Etranze” pou “Servi Zeova dan Lazwa”

Ki difikilte bann refizie kapav gagne dan enn nouvo pei? Kouma nou kapav pres bonn nouvel ar bann refizie ki pankor konn Zeova?

Ed Zanfan Bann “Etranze ki Pe Res dan Pei”

Si to enn paran imigre, ki pli bon fason to kapav ed to zanfan pou aprann konn Zeova? Kouma lezot kapav ede?

Pa Les To Lamour Diminie

Sertin Kretien dan premie siek ti perdi lamour ki zot ti ena o-koumansman. Ki kitsoz kapav ed nou pou gard nou lamour pou Zeova bien for?

“Eski To Kontan Mwa Plis ki Sa?”

Zezi ti ansegn Pier enn leson inportan konsernan fixe bann priorite. Eski nou kapav met sa an pratik azordi?

Lazwa ki Gagne kan Amenn enn Lavi Sinp

Ki ti motiv enn koup pou amenn enn lavi sinp? Ki zot ti fer? Kouma zot desizion ti fer zot gagn lazwa?

LIFE STORY

Mem si Mo Sourd sa Pa Finn Anpes Mwa Ansegn Lezot

Walter Markin pa kapav tande me selman li finn ena enn lavi ere ek li’nn gagn boukou benediksion dan servis Zeova.