Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | ESKI OU POU AKSEPTE PLI GRAN KADO KI BONDIE INN DONE?

Montre Ou Rekonesans pou Pli Gran Kado ki Bondie Inn Done

Montre Ou Rekonesans pou Pli Gran Kado ki Bondie Inn Done

“Lamour ki Kris ena, met enn lobligasion lor nou . . . li’nn mor pou nou tou, pou ki bann ki viv nepli viv pou zotmem, me pou sa kikenn ki’nn mor pou zot.”2 Korintien 5:14, 15, NW.

KAN nou gagn enn kado spesial, sa bizin obliz nou pou exprim nou rekonesans. Zezi ti met laksan lor la apre ki li ti geri dis zom. Zot ti ena enn maladi bien grav ki pa ti kapav geri sa lepok-la. Enn parmi zot ti ‘retourne e li ti glorifie Bondie avek tou so leker.’ Alor, Zezi ti dir: “Pa dis ki finn pirifie? Lezot nef la kote?” (Lik 17:12-17) Ki leson nou aprann? Bien vit nou kapav bliye bann bon aksion ki lezot fer pou nou!

Laranson pa parey kouma tou lezot kado. Se pli gran kado ki Bondie inn donn nou. Alor, kouma ou pou montre ou rekonesans anver Bondie pou seki Li’nn fer pou ou?

  • Aprann konn sa Kikenn ki’nn donn sa kado-la. Laranson pa fer tou dimounn gagn lavi eternel dan enn fason otomatik. Okontrer, dan enn lapriyer, Zezi ti dir Bondie: “Samem ki vedir lavi eternel, ki zot arive konn twa, sel vre Bondie, ek sa kikenn  ki to finn avoye la, Zezi Kris.” (Zan 17:3, NW.) Si enn dimounn dir ou ki enn misie ti sap ou lavi kan ou ti tipti, eski ou pa pou anvi konn plis lor sa misie-la ek esey kone kifer li’nn sap ou? Se Zeova ki’nn donn laranson, sa kado ki sap lavi la. Li anvi ki ou konn Li ek osi ki ou vinn pros ar Li. Labib donn sa lankourazman-la: “Apros zot ar Bondie e li pou vinn pros ar zot.”Zak 4:8.

  • Ena lafwa dan laranson. “Dimounn ki ena lafwa dan Garson Bondie gagn lavi pou touletan.” (Zan 3:36, NW.) Ki savedir ena lafwa? Sa vedir fer bann aksion; enn dimounn montre ki li ena lafwa dan laranson par so bann aksion. (Zak 2:17) Ki kalite aksion? Pou ki enn kado vinn pou ou, ou bizin fer zefor avoy ou lame ek aksepte li. Pou laranson osi li parey, ou bizin fer zefor ek aksepte li. Kouma? Kan ou aprann kouma Bondie anvi ou amenn ou lavi, ek apre, viv an-akor avek seki Li demann ou. * Priye Bondie pou gagn pardon ou bann pese ek pou ena enn konsians kler. Kan ou priye Bondie, ou bizin ena konfians ki tou bann ki ena lafwa dan laranson pou kapav viv pou touletan dan enn lemond kot pou ena lape, sekirite, ek prosperite.Ebre 11:1.

  • Asiste Memoryal lamor Zezi. Zezi ti etabli enn levennman ki bizin fer toule lane ek ki rapel nou laranson. Konsernan sa levennman-la, li ti dir: “Kontign fer sa an mo memwar.” (Lik 22:19, NW.) Bann Temwin Zeova pou komemor lamor Zezi Mardi 11 Avril 2017, apre kouse soley. Pou sa lokazion-la, pou ena enn diskour ki pou explik sinifikasion lamor Zezi ek kouma so lamor fer nou gagn bann benediksion depi asterla mem ek dan lavenir. Sa program-la pou dir anviron enn-er-t-an. Lane dernie, anviron 20 milyon dimounn partou dan lemond ti asiste Memoryal. Nou kontan pou invit ou pou vinn asiste sa levennman-la ansam avek nou. Koumsa ou pou kapav montre ou rekonesans pou pli gran kado ki Bondie inn donn nou.

^ par. 7 Meyer fason pou aprann konn Bondie ek pou vinn pros ar Li, se kan ou etidie so Parol Labib. Pou kone kouma ou kapav fer sa, demann enn Temwin Zeova ouswa vizit nou sit, www.jw.org/mfe.