Skip to content

Skip to table of contents

Bann dimounn ki pou sirviv apre ki bann dernie zour pou’nn fini, pou viv dan enn paradi lor later

Ki Labib Dir?

Ki Labib Dir?

Eski nou pe viv dan “bann dernie zour”?

Ki ou pou reponn?

  • Wi

  • Non

  • Kitfwa

Seki Labib dir

“Dan bann dernie zour pou ena bann lepok kritik, difisil pou siporte.” (2 Timote 3:1, NW.) Bann profesi Labib, ek seki pe pase zordi, montre ki nou pe viv dan “bann dernier zour.”

Ki nou kapav aprann ankor dan Labib?

  • Dan bann dernier zour pou ena bann lager, lafaminn, tranbleman-de-ter, ek bann lepidemi ki touy dimounn.Matie 24:3, 7; Lik 21:11.

  • Dan bann dernie zour, bann dimounn pou tom bien ba lor plan moral ek spiritiel.2 Timote 3:2-5NW.

Ki kalite lavenir pe atann bann dimounn?

Sertin dimounn dir . . . ki bann dernie zour pou fini avek destriksion later ek tou bann dimounn ki viv lor la, alor ki lezot ena lespwar ki bann kondision dan sa lemond-la pou ameliore. Ou, ki ou panse?

Seki Labib dir

“Bann ki swiv bon sime pou posed later e viv lor la pou toultan.”Psom 37:29.

Ki nou kapav aprann ankor dan Labib?

  • Bann dernier zour pou fini kan Bondie pou tir tou lemal ki ena lor later.1 Zan 2:17.

  • Later pou vinn enn paradi.Izai 35:1, 6.