Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

KI OU PANSE?

Ki pli gran kado ki Bondie finn donn nou?

Labib dir: “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson.”Zan 3:16.

Sa Latour Degard-la explike kifer Bondie ti avoy Zezi lor later pou mor pou nou ek kouma nou kapav montre nou rekonesans pou sa kado-la.