LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Mars 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 30 Avril ziska le 3 Zin 2018.

Batem​—Enn Nesesite pou Bann Kretien

Ki Labib dir konsernan batem? Ki bann letap enn dimounn bizin fer avan ki li pran batem? Ek kifer enn kikenn ki fer letid bizin rapel ki batem se enn kitsoz inportan kan li ansegn so zanfan ouswa lezot etidian Labib?

Paran, Eski To pe Ed To Zanfan pou Progrese Ziska Batem?

Ki bann paran anvi fer sir avan ki zot zanfan pran batem?

Lospitalite​—Enn Kitsoz Extraordiner ek Bien Inportan!

Kifer bann Lekritir ankouraz bann Kretien pou ofer lospitalite sakenn anver zot kamarad? Ki bann lokazion nou ena pou ofer lospitalite? Kouma nou kapav sirmont bann obstak ki kapav anpes nou pou montre lospitalite?

Disiplinn​—Enn Prev ki Bondie Kontan Nou

Ki nou kapav aprann ar lexanp bann ki Zeova ti disipline dan lepase? Kan nou bizin donn disiplinn kouma nou kapav imit lexanp Zeova?

“Ekout Disiplinn ek Vinn Saz”

Dan ki fason Zeova ansegn nou oto-disiplinn? Ki bann bienfe nou gagne ar bann konsey ki nou gagne dan kongregasion?