LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Zin 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 1e ziska le 28 Out 2016.

Ena Rekonesans pou Zeova Nou Potie

Kouma Bondie swazir bann ki Li forme? Kifer Li form zot? Ek kouma Li fer sa?

Eski To Les Gran Potie Form Twa?

Ki bann kalite ki pou fer twa vinn kouma larzil ki fasil pou travay dan lame Bondie?

“Zeova Nou Bondie Li Enn Sel Zeova”

Dan ki sans Bondie Li “enn sel,” ek kouma nou kapav ador Li kouma “enn sel Zeova”?

Pa Les Erer Lezot Fer Twa Tonbe

Dan lepase, Bondie so bann fidel serviter ti dir ouswa fer bann kitsoz ki’nn bles lezot. Ki nou kapav aprann ar sa bann lexanp Biblik la?

Enn Kalite Ki Ena Plis Valer ki Diaman

Kan nou ena li, se enn kitsoz ki pena pri.

Kestion Bann Lekter

Vizion Ezekiel mansionn enn misie avek enn resipian kot met lank ek ki bann sekreter servi, ek osi sis misie avek bann zarm pou detrir. Ki zot reprezante?