LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Ziliet 2019

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 2-29 Septam 2019

Prepar Twa Depi Asterla Mem pou Fer Fas ar Persekision

Ki nou kapav fer pou ena plis kouraz? Ki nou kapav fer kan bann dimounn ena laenn pou nou?

Kontign Ador Zeova Pandan Linterdiksion

Ki nou bizin fer si gouvernman interdi nou ladorasion pou Zeova?

‘Al Fer Bann Disip’

Kifer li bien inportan pou fer bann disip, ek ki bann konsey pratik ki pou ed nou akonpli nou mision?

Tous Leker Bann Dimounn Ki Pa Relizie

Kouma nou kapav ed bann dimounn ki pa relizie pou aprann kontan Bondie ek pou vinn bann disip Kris?

LIFE STORY

Zeova Inn Donn Mwa Plis ki Seki Mo Ti Atann

Bann lexperyans ki Manfred Tonak inn fer antan ki misioner dan l’Afrique finn ed li pou devlop pasians, kontantman, ek boukou lezot kalite.

Eski Zezi Inn Vremem Mor pou Mwa?

Eski to ena santiman ki to pa vo nanye? Ki kitsoz kapav ed twa pou lit kont sa santiman-la?