Skip to content

Skip to table of contents

Kenneth E. Cook, Jr., ek so madam, Jamie

Enn Nouvo Manb Komite Santral

Enn Nouvo Manb Komite Santral

LE 24 Zanvie 2018, enn merkredi gramatin, bann manb lafami Betel l’États-Unis ek Canada ti kontan pou tann enn bon nouvel. Ti anons zot ki dan Komite Santral bann Temwin Zeova ena enn nouvo manb ki apel Frer Kenneth Cook, Jr.

Frer Cook finn ne ek grandi dan Pennsylvanie, dan l’États-Unis. Li ti gagn laverite ar enn kamarad lekol zis avan ki li fini so dernie lane kolez ek li ti batize le 7 Zin 1980. Li ti koumans servi aplintan kouma enn pionie permanan apartir le 1e Septam 1982. Apre ki li ti fer pionie pandan de-z-an, ti demann li pou al servi dan Betel. Ek, le 12 Oktob 1984 li ti koumans so servis dan Betel Wallkill, dan New York.

Pandan 25 an, Frer Cook finn servi dan plizir servis. Li ti dan Linprimri ek dan Biro l’intendance. Li ti marye avek Jamie an 1996, ek li ti vinn servi dan Betel Wallkill ansam avek li. An Desam 2009, ti avoy Frer ek Ser Cook pou al servi dan Watchtower Educational Center dan Patterson, New York. Frer Cook ti servi dan departman Writing Correspondence. An Avril 2016, apre ki Frer ek Ser Cook ti retourn pou enn ti peryod letan dan Betel Wallkill, ti avoy zot pou al servi dan Brooklyn, New York. Sink mwa apre, ti avoy zot dan biro mondial dan Warwick, New York. An Zanvie 2017, Frer Cook ti koumans servi kouma enn asistan dan Komite Redaksion pou Komite Santral.