LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Zanvie 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 27 Fevriye ziska le 2 Avril 2017.

“Fer Zeova Konfians ek Fer Seki Bon”

Zeova kontan fer pou nou seki nou pa kapav fer noumem. Me Li atann ki nou fer seki nou kapav. Kouma nou text pou lane 2017 ed nou pou trouv enn bon lekilib?

Akord enn Gran Valer Liberte ki To Ena pou Swazir

Ki ete liberte pou swazir ek ki Labib ansegne lor la? Kouma to kapav respekte lezot zot liberte pou swazir?

Kifer Nou Bizin Ena Modesti?

Ki ete modesti, ek ki lien li ena ar limilite? Kifer eski li inportan ki nou kiltiv sa kalite-la?

To Kapav Res Modes Mem Kan li Difisil

Kouma nou kapav res modes kan nou sitiasion sanze, kan lezot kritik nou ouswa flat nou, ek kan nou pa kone seki kapav arive?

“Konfie sa Bann Kitsoz-la Bann Zom Fidel”

Kouma bann ki aze kapav ed bann zenn pou pran plis responsabilite? Kouma bann zenn kapav montre ki bann frer aze ki finn servi pandan plizir dizenn lane ena enn gran valer pou zot?

Eski To Ti Kone?

Kouma bann dimounn dan lepase ti alim dife kan zot ti vwayaze?