Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Ti Kone?

Eski To Ti Kone?

Kifer Zezi ti kondann fer serman?

LALWA Mozaik ti permet bann dimounn fer sertin serman kot zot ti kapav dir, “Mo fer twa serman lor Bondie,” ouswa “Mo fer serman lor nom Zeova.” Selman, dan lepok Zezi, bann Zwif ti’nn telman abitie fer serman, ki zot ti pe fer serman pou preske tou kitsoz ki zot ti pe dir. Zot ti panse ki kan zot fer sa, lezot pou plis krwar seki zot pe dir. Me sa pratik-la ti dan vid ek Zezi ti kondann sa de fwa. Li ti ansegne: “Ki zot ‘Wi’ vedir wi, zot ‘Non,’ non.”​—Matie 5:33-37, NW; 23:16-22NW.

Theological Dictionary of the New Testament dir ki Talmud ed nou pou trouve ki sa ti normal pou bann Zwif pou fer serman pou konfirm seki zot ti pe dir. Talmud explik an detay ki bann serman zot ti bizin tini ek ki bann serman zot ti kapav kase.

Pa zis Zezi ki ti kondann sa move pratik-la. Par exanp, Flavius Josèphe, enn istorien Zwif ti ekrir lor enn sekt Zwif ki ti evit fer bann serman. Bann manb sa sekt-la ti panse ki fer bann serman ti pli pir ki koz manti. Pou zot, si enn dimounn ti bizin fer enn serman pou ki lezot krwar li, alor pena dout ki sa dimounn-la ti enn manter. Enn lekritir Zwif apokrif ki apel Sirasid, ouswa Ekleziastik, (23:11) dir: “Enn zom ki abitie fer bann serman li pa respekte lalwa.” Zezi ti kondann labitid pou fer serman pou tou ti kitsoz. Si nou touletan dir laverite, nou pa pou bizin fer serman pou ki lezot krwar seki nou pe dir.