LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Oktob 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 27 Novam ziska 24 Desam 2017.

“Montre Nou Lamour . . . par Bann Aksion ek Laverite”

Kouma nou kapav montre ki nou lamour li vremem sinser ek li vre?

Laverite Pa Amenn “Lape, me Lepe”

Ki sa “lepe” ki Zezi ti dir li pou amene la, ek ki lefe sa kapav ena lor twa?

Bann Vizion Zekaria​—Kouma Zot Konsern Twa?

Enn roulo pe anvole, enn madam dan enn resipian, de madam pe anvole dan divan. Kifer Zeova ti fer Zekaria gagn sa bann vizion-la?

Bann Kales ek enn Kouronn Protez Twa

Montagn an kwiv, bann kales lager, ek fer enn gran pret vinn lerwa. Ki lasirans dernie vizion Zekaria donn pep Bondie azordi?

LIFE STORY

Nou Gagn Benediksion kan Nou Fer Seki Zeova Demande

An 1952, Olive Matthews ek so mari ti aksepte kit zot pei pou al fer pionie dan lesid I’Irlande. Kouma Zeova ti beni zot?

Labonte Sanz enn Dimounn

Kouma labonte finn ed enn kikenn ki ti opoze pou interese ar bann verite ki ena dan Labib?

Eski To Ti Kone?

Ki bann Zwif ti abitie fer ki ti pous Zezi pou kondann fer serman?