Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Novam 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 25 Desam ziska 28 Zanvie 2018.

Sant Avek Lazwa!

Si to gagn onte pou sant avek kongregasion, kouma to kapav sirmont sa santiman-la ek servi to lavwa pou loue Zeova?

Eski To Pe Rod Proteksion Zeova?

Bann dispozision konsernan bann lavil refiz dan lepase ansegn nou lor Zeova so pardon.

Imit Lazistis ek Mizerikord Zeova

Ki bann lavil refiz montre nou lor mizerikord Zeova? Ki zot ansegn nou lor fason ki Li konsider lavi? Kouma zot montre so zistis parfe?

Rezet Fason Panse Lemond

Nou tou nou bizin anpes bann rezonnman popiler inflians nou lespri. Examinn sink rezonnman ki ena dan lemond.

Pa Les Nanye Ras sa Pri-la ar Zot

Apre ki Pol ti rapel bann Kretien lor lesperans ki zot ena pou al viv dan lesiel parey kouma li, li ti donn zot bann konsey ranpli ar lamour.