LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Novam 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 26 Desam 2016 ziska le 29 Zanvie 2017.

“Kontign Ankouraz Sakenn Zot Kamarad Sak Zour”

Kifer li inportan ki nou ankouraz lezot? Ki lexanp Zeova, Zezi, ek lapot Pol kapav ansegn nou lor fason pou ankouraz lezot? Ek kouma nou kapav donn bann lankourazman ki efikas?

Organize an Armoni Avek Parol Bondie

Zeova Li enn Organizater inkonparab. Eski nou kapav atann ki so bann serviter bien organize zot osi?

Eski To Akord enn Gran Valer Parol Zeova?

Pep Bondie gagn bann bon rezilta kan zot fer zefor pou aplik bann konsey ki trouv dan so Parol ek kan zot soutenir avek fidelite so lorganizasion.

Zot Sorti dan Nwarte

Dan ki sans eski pep Bondie ti dan nwarte dan deziem siek nou lepok? Kouma ek kan zot finn koumans trouv lalimier?

Zot Inn Libere ar Fos Relizion

Kan eski pep Bondie ti libere net ar linflians Gran Babilonn?