LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Mars 2019

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 6 Me ziska 2 Zin 2019

Ki Anpes Mwa Pran Batem?

Sertin ki’nn aprann konn Zeova ezite pou pran batem. Ki kapav ed zot pou sirmont ninport ki difikilte ki pe anpes zot fer sa?

Ekout Lavwa Zeova

Par ki mwayin Zeova koz avek nou azordi? Ki bann bienfe nou gagne kan nou ekout Li?

Ena Konsiderasion pou Santiman Lezot

Dan ki fason Zeova ek Zezi montre konsiderasion pou santiman lezot, ek kouma nou kapav imit zot lexanp?

Montre Konpasion dan To Minister

Sit kat fason kot nou kapav montre konpasion anver bann ki nou zwenn dan predikasion

Bonte​—Kouma To Kapav Kiltiv Sa Kalite-La?

Ki ete bonte? Kifer nou bizin fer zefor pou kiltiv sa kalite-la?

To “Amen” Ena Boukou Valer pou Zeova

Boukou dimounn souvan dir ‘amen’ apre enn lapriyer. Ki vedir sa mo-la ek kouma eski servi sa dan Labib?