LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Mars 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 2 ziska le 29 Me 2016.

Eski To Kapav Ede dan To Kongregasion?

Eski zot kapav azir kouma enn misioner mem dan zot prop kongregasion?

Zenn​—Eski To’nn Pare pou Pran Batem?

Trwa kestion kapav ed twa pou deside.

Zenn​—Kouma To Kapav Prepar Twa pou Pran Batem?

Ki to pou fer si to pa sir to’nn pare pou pran batem? Ouswa ki to pou fer si to anvi pran batem, me to bann paran panse ki to bizin atann?

Kouma To Kapav Ede pou Fer Nou Linite Kretien Vinn Pli For?

Dan Revelasion sapit 9, ena enn vizion ki met laksan lor linportans pou res ini.

Zeova Gid So Pep lor Semin Lavi

Kouma nou kapav montre ki nou les nou gide par Bondie?

Kestion Bann Lekter

Kan eski bann serviter Bondie finn vinn prizonie Gran Babilonn? Kan Satan ti esey tant Zezi, eski vremem li ti amenn Zezi tanp?