Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Si enn misie ek enn madam ki pa marye ar zot kamarad pas lanwit dan mem lakaz san okenn rezon valab, eski se enn prev ki zot inn fer pese ek ki bizin form enn komite disiplinn relizie?

Wi, si enn misie ek enn madam ki pa marye pas lanwit tousel ansam san okenn rezon valab se enn prev solid ki zot finn komet limoralite sexiel. Alor, amwin ki ena bann rezon valab, bizin form enn komite disiplinn relizie.​—1 Korintien 6:18.

Komite bann ansien examinn bien sak sitiasion pou determine si enn komite disiplinn relizie li neseser. Par exanp: Eski sa de dimounn-la pe frekante? Eski bann ansien finn deza konsey zot dan lepase lor zot konportman anver zot kamarad? Ki finn amenn zot pou pas lanwit ansam? Eski zot ti deside alavans pou fer sa? Eski zot ti ena enn lot opsion? Eski zot finn oblize pas lanwit ansam parski zot finn trouv zot dan enn sitiasion ki zot pa ti pe atann? Ouswa mem eski finn ena enn irzans kot zot pa finn ena okenn swa? (Ekleziast 9:11) Kotsa zot finn dormi? Sak sitiasion li diferan, alor kitfwa ena bann lezot linformasion ki pou inflians desizion ki bann ansien pou pran.

Apre ki komite bann ansien finn examinn tou sa bann linformasion-la, lerla zot pou deside si enn komite disiplinn relizie bizin forme ouswa non.