Skip to content

Skip to table of contents

Kouma To Kapav Rann To Letid Labib Pli Efikas ek Agreab?

Kouma To Kapav Rann To Letid Labib Pli Efikas ek Agreab?

ZOZWE ti bizin fer nasion Izrael rant dan Later Promiz. Sa ti pou enn responsabilite bien difisil. Me selman, Zeova ti fortifie ek ankouraz Zozwe kan Li ti dir li: “Pran kouraz ek res bien for.” Li ti dir Zozwe ki si li ti lir ek obeir Lalwa, li ti pou kapav pran bann bon desizion ek li ti pou reisi dan seki li fer.​—Zozwe 1:7, 8.

Nou pe viv dan “bann moman difisil,” alor nou lavi osi li bien difisil. (2 Timote 3:1) Si nou anvi reisi parey kouma Zozwe, nou bizin swiv konsey ki Zeova ti donn li. Nou bizin lir Labib regilierman ek servi seki nou aprann pou pran bann bon desizion.

Me kitfwa sertin parmi nou pa kone kouma pou etidie, ouswa kitfwa nou pa kontan etidie. Selman, enn letid personel lor Labib li bien inportan. Kan to examinn lankadre “ Esey Sa Bann Sigzesion-La,” to pou trouv bann lide ki pou ed twa tir profi ar to letid ek rann li pli agreab.

Enn ekrivin Psom ti sante: “Gard mwa dan lobeisans to bann instriksion parski zot donn mwa boukou boner.” (Psom 119:35) Twa osi to letid Labib kapav vinn agreab. To pou dekouver boukou zoli panse amezir ki to kontign etidie Labib.

Mem si to pa bizin diriz enn nasion parey kouma Zozwe, to ena to bann prop difikilte. Alor, parey kouma Zozwe, etidie ek obeir Parol Bondie. Si to fer sa, to pou pran bann bon desizion ek to pou reisi dan seki to fer.