LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Ziliet 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 3 ziska le 30 Septam 2018.

Kisannla So Lestim To Anvi Gagne?

Ki nou kapav aprann ar fason ki Zeova onor so bann serviter fidel?

Kisannla To Lizie Pe Gete?

Nou kapav aprann enn leson inportan ar erer grav ki Moiz ti fer.

“Kisannla dan Kote Zeova?”

Lexanp Kain, Salomon, Moiz, ek Aaron montre kifer li dan nou lavantaz ki nou dan kote Zeova.

Nou Pou Zeova

Kouma nou kapav remersie Zeova pou posibilite ki Li donn nou pou ena enn bon relasion avek Li?

Montre Konpasion Anver “Tou Dimoun”

Imit konpasion Zeova kan nou trouve ki lezot dan problem ek bizin led, ek ed zot kan nou kapav.

Kestion Bann Lekter

Si enn misie ek enn madam ki pa marye ar zot kamarad pas lanwit dan mem lakaz san okenn rezon valab, eski se enn prev ki zot inn fer pese?