LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Avril 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 4 Zin ziska le 8 Ziliet 2018.

Semin ki Amenn Ver Vre Liberte

Sertin dimounn pe atann avek inpasians pou libere ar bann tretman inzis ki zot sibir, bann prezize, ek povrete, alor ki lezot anvi lib pou dir seki zot anvi, swazir seki zot anvi ek viv kouma zot anvi. Eski li posib ki nou gagn vre liberte?

Servi Zeova, Bondie Liberte

Dan ki fason lespri Zeova finn liber nou? Ek kouma nou kapav evit servi nou liberte dan enn move fason?

Imit Zeova​—Enn Bondie Ki Donn Lankourazman

Pep Zeova finn touletan bizin lankourazman.

Ankouraz Sakenn Nou Kamarad “Ankor Plis”

Zour Zeova bien pre. Akoz sa nou bizin interes nou ar nou bann frer pou ki nou kapav fortifie zot kan zot bizin.

Zenn, Eski To Res Konsantre lor Bann Lobzektif Spiritiel?

Bann zenn kapav santi zot perdi avek bann swa ek bann desizion ki zot ena pou pran. Kouma zot kapav fer bann bon swa konsernan zot lavenir?