Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Me 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 27 Zin ziska le 31 Ziliet 2016.

Regle Bann Dezakor Avek Amour

Ki lobzektif to bizin ena? Pou fer sir ki to ena rezon, pou fer dimounn-la rekonet ki li ena tor, ouswa enn lot lobzektif?

“Al dan Tou Bann Pep ki Ena e Fer Zot Vinn Mo Bann Disip”

Repons pou kat kestion fer nou kone kisannla pe realiz profesi Zezi azordi.

Kouma To Pran Bann Desizion Personel?

Ki to bizin fer dan bann sitiasion kot pena okenn lalwa presi dan Labib?

Eski Labib Pe Kontign Sanz To Lavi?

Enn Temwin finn aret zwe pou kas, fime, bwar boukou ek droge pou ki li kapav pran batem. Me li finn trouv sa pli difisil pou fer enn lot sanzman.

Tir Maximum Profi ar Bann Nouritir Spiritiel ki Zeova Done

Ki fason panse kapav anpes nou tir profi ar sertin sa bann nouritir-la?