LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Septam 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 29 Oktob ziska 2 Desam 2018

To Pou Ere si To Fer Sa Bann Kitsoz-La

Dan ki fason nou kapav kontign ena limilite, ek kifer li inportan ki nou fer sa?

Kontign Manifeste Lamour Parski sa Fortifie Lezot

Kouma nou kapav fortifie sakenn nou kamarad dan sa bann dernie zour difisil la?

To Kone Ki Ler La?

Kouma bann dimounn ti konn ler dan lepok Biblik?

Ere Bann Ki Servi “Bondie Ere”

Kouma nou kapav ere malgre bann difikilte?

Tou-Pwisan me Ranpli ar Konsiderasion

Kouma Zeova inn les enn zoli lexanp dan fason ki Li montre konsiderasion anver lezot?

Montre Konsiderasion ek Bonte Parey Kouma Zeova

Bann fason pratik kouma nou kapav montre konsiderasion anver lezot dan nou fami, dan kongregasion ek dan predikasion.