Li posib pou download nou bann magazinn Biblik dan plis ki 150 lang. Latour Degard montre nou sinifikasion bann levennman mondial ki pe realiz bann profesi Labib. Li rekonfort bann dimounn avek bon nouvel lor Rwayom Bondie ek ankouraz zot pou ena lafwa dan Zezi Kris. Leve! montre nou kouma nou kapav fer fas ar bann problem dan nou lepok ek ena konfians dan promes ki nou Kreater inn fer konsernan enn nouvo lemond kot pou ena lape ek sekirite.