Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 36

Enn Ofisie Romin Montre enn Gran Lafwa

Enn Ofisie Romin Montre enn Gran Lafwa

MATIE 8:5-13 LIK 7:1-10

  • ZEZI GERI ESKLAV ENN OFISIE LARME

  • BANN KI ENA LAFWA POU GAGN BENEDIKSION

Kan Zezi fini fer so Sermon lor Montagn, li al Kafarnaom. Laba, sertin ansien parmi bann Zwif vinn get li. Kifer? Parski enn zom ki sorti dan enn lot kiltir inn avoy zot: enn ofisie dan larme Romin.

Sa ofisie-la ena enn serviter ki li bien kontan. Me serviter-la bien malad ek li pre pou mor. Mem si sa ofisie-la pa enn Zwif, li pe rod led Zezi. Bann Zwif dir Zezi ki serviter sa ofisie-la ‘paralize dan lakaz, ek li dan move soufrans.’ (Matie 8:6) Zot explik li ki sa ofisie-la merite gagn led. Zot dir: “Li kontan nou pep, e limem ki finn mont nou sinagog.”​—Lik 7:4, 5.

Deswit, Zezi al ansam avek bann ansien ver lakaz sa ofisie-la. Kan li pre pou arive, ofisie-la avoy so bann kamarad dir Zezi: “Segner, pa deranze; parski mo pa dign ki to vinn dan mo lakaz; akoz samem mo pa finn oze [“trouv mwa dign,” NW] vinn kot twa.” (Lik 7:6, 7) Pou enn dimounn ki abitie donn lord, sa misie-la ena limilite, pa vre? Li bien diferan ar bann Romin ki maltret zot bann esklav.​—Matie 8:9.

Sa ofisie-la sirman kone ki bann Zwif evit frekant bann non-Zwif. (Zistwar Bann Apot 10:28) Kitfwa akoz samem ki li avoy so bann kamarad dir Zezi: “Dir zis enn parol, lerla mo serviter pou geri.”​—Lik 7:7.

Kan li tann sa, Zezi inpresione ek li dir: “Mo dir zot, mem dan Izrael mo pa finn trouv enn [“gran,” NW] lafwa koumsa.” (Lik 7:9) Kan bann kamarad-la retourn kot ofisie-la, zot trouve ki esklav ki ti malad la inn bien.

Apre ki li’nn fer sa gerizon-la, Zezi profit lokazion pou explike ki bann non-Zwif ki ena lafwa pou gagn bann benediksion. Li dir: “Boukou pou sorti dan les ek dan lwes e pou asiz atab avek Abraam, Izaak, ek Zakob dan rwayom lesiel.” Ki pou ariv bann Zwif ki pena lafwa? Zezi dir ki pou zet zot “deor dan nwar kot zot pou plore ek grins zot ledan.”​—Matie 8:11, 12.

An premie, se bann Zwif ki ti gagn posibilite pou rant dan Rwayom avek Zezi Kris. Selman, bann ki pa ti aksepte sa posibilite-la, Bondie finn rezet zot. Ek bann non-Zwif finn gagn linvitasion pou asiz atab avek Zezi, dan ‘Rwayom ki dan lesiel.’