Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 31

Kas Bann Zepi Sereal Zour Saba

Kas Bann Zepi Sereal Zour Saba

MATIE 12:1-8 MARK 2:23-28 LIK 6:1-5

  • BANN DISIP KAS BANN ZEPI SEREAL ZOUR SABA

  • ZEZI LI “SEGNER SABA”

Asterla, Zezi ek so bann disip al ver lenor, dan direksion Galile. Nou dan printan, ek dan bann karo, bann zepi sereal inn fini mir. Bann disip Zezi pe fin alor zot kas enn-de zepi ek zot koumans manze. Me sa zour-la se enn Saba, ek bann Farizien pe get bien seki zot pe fer.

Pa tro lontan, dan Zerizalem, sertin Zwif ti anvi touy Zezi, parski dapre zot, li pa ti respekte Saba. Ek asterla, bann Farizien baz zot lor seki zot inn trouve ek zot akiz bann disip Zezi. Zot dir: “Get sa, to bann disip pe fer kiksoz ki pena drwa fer zour saba.”​—Matie 12:2.

Dapre bann Farizien, kas bann zepi ek frot zot dan lame se koumadir pe rekolte ek pe bat bann sereal pou tir zot dan zot zepi. (Exod 34:21) Bann Farizien ena enn fason panse bien strik konsernan travay zour Saba, ek sa ti fer Saba vinn enn fardo; alor ki Saba ti bizin enn zour zwaye, enn zour ankourazan lor plan spiritiel. Zezi servi bann lexanp pou koriz zot move fason panse, ek pou fer zot konpran ki Zeova zame ti anvi ki aplik So lalwa lor Saba dan sa fason-la.

Premie lexanp ki Zezi servi, se lexanp David ek so bann zom. Enn zour, alor ki zot ti pe fin, zot ti vinn tabernak ek zot ti manz bann dipin ki prezant devan Zeova zour Saba. Sa bann dipin-la, ki ti fini tir devan Zeova ek ranplas zot par bann dipin fre, zis bann pret ki ti gagn drwa manz zot. Pourtan, dan sa sitiasion-la, Zeova pa ti kondann David ek so bann zom.​—Levitik 24:5-9; 1 Samiel 21:1-6.

 Zezi servi enn deziem lexanp. Li dir: “Zot pa finn lir osi dan lalwa, ki zour saba, bann pret kas lalwa saba dan tanp san ki zot rann zot koupab?” Zezi pe rod dir ki, zour Saba, bann pret touy bann zanimo pou fer sakrifis ek fer lezot travay ankor dan tanp. Apre sa, li dir zot: “Les mo dir zot, isi ena kiksoz pli gran ki tanp.”​—Matie 12:5, 6; Nonb 28:9.

Zezi servi bann Lekritir pou explik leson sa bann lexanp-la. Li dir zot: “Me si zot ti konpran sinifikasion sa bann mo Lekritir la, ‘mo dezir mizerikord, pa sakrifis,’ zot pa ti pou kondann bann inosan.” Apre li dir zot: “Parski Garson Limanite, limem propriyeter [“Segner,” NW] saba.” Zezi pe fer referans ar lepok kot li pou regne pandan mil an ek kot pou ena lape.​—Matie 12:7, 8; Oze 6:6.

Sa fer lontan ki bann dimounn pe soufer anba dominasion Satan, kot ena boukou violans ek lager. Sa pou bien diferan pandan gran Saba, setadir regn Zezi Kris, kot pou ena lape ki nou tou nou pe atann!