Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 22

Kat Disip Pou Lapes Bann Dimounn

Kat Disip Pou Lapes Bann Dimounn

MATIE 4:13-22 MARK 1:16-20 LIK 5:1-11

  • ZEZI INVIT BANN DISIP POU SWIV LI APLINTAN

  • BANN PESER PWASON POU AL LAPES BANN DIMOUNN

Apre ki bann abitan Nazaret inn esey touy li, Zezi al lavil Kafarnaom, pre ar Lamer Galile, ki apel osi “lamer [“lak,” NW] Zenezaret.” (Lik 5:1) Sa realiz profesi Izai ki ti anonse ki bann abitan Galile ki pre ar lamer ti pou trouv enn gran lalimier briye.​—Izai 9:1, 2.

Wi, Zezi dan Galile asterla, ek li kontign prese ki “Rwayom Bondie pe aprose.” (Matie 4:17) Zezi retrouv kat parmi so bann disip. Inpe letan avan, zot ti al avek Zezi dan Zide. Me depi ki zot inn retourn kot zot, zot inn repran zot biznes lapes. (Zan 1:35-42) Me asterla, inn ariv ler pou ki zot res aplintan ar Zezi pou ki li kapav form zot. Koumsa, kan li nepli pou la, zot pou kapav kontign travay predikasion.

Zezi pe marse lor bor lamer. Li trouv Simon Pier ek so frer Andre, ek zot bann kamarad ki pe lav bann file lapes. Zezi koste ar zot, mont dan bato Pier, ek demann Pier pou amenn bato-la inpe pli lwin lor delo. Lerla, Zezi asize ek koumans ansegn bann lafoul dimounn ki’nn rasanble lor bor lamer bann verite lor Rwayom.

Apre sa, Zezi dir Pier: “Al inpe dan fon e zet zot file.” Pier reponn: “Met, nou finn trime enn lanwit e nou pa finn gagn nanye! Me akoz to parol mo pou zet mo file.”​—Lik 5:4, 5.

Zot zet zot file ek zot gagn telman boukou pwason ki zot file koumans desire! Zot degaze signal zot bann kamarad ki lor enn lot bato pou vinn ed zot. Bien vit, toulede bato plin ar pwason. Ena telman boukou pwason ki bann bato-la koumans koule. Kan li trouv sa, Pier tom azenou devan Zezi ek dir li: “Segner, res lwin ar mwa, parski mo enn dimoun ranpli ar pese.” Me Zezi reponn li: “Pa bizin per. Asterla to pou al lapes dimoun.”​—Lik 5:8, 10.

Zezi dir Pier ek Andre: “Vini, swiv mwa, mo pou montre zot lapes dimoun.” (Matie 4:19) Li apel osi de lezot peser, Zak ek Zan, bann garson Zebede. Ek san okenn ezitasion, sa de-la osi vini. Sa kat zom-la kit zot biznes lapes ek vinn bann premie disip Zezi aplintan.