Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 6

Zanfan Ki Bondie Ti Promet

Zanfan Ki Bondie Ti Promet

LIK 2:21-39

  • ZEZI SIRKONSI EK SO BANN PARAN AMENN LI DAN TANP

Zozef ek Mari res Betleem olie ki zot retourn Nazaret. Kan Zezi ena wit zour, zot al fer li sirkonsi, parey kouma Lalwa Bondie ti demande. (Levitik 12:2, 3) Li osi enn koutim pou donn enn ti garson so nom sa zour-la. Alor, Zozef ek Mari apel zot ti garson Zezi, parey kouma anz Gabriel ti dir zot.

Plis ki enn mwa inn pase ek Zezi ena 40 zour. Kot so bann paran amenn li asterla? Dan tanp Zerizalem, ki zis de-trwa kilomet ar plas kot zot pe reste. Dapre Lalwa, 40 zour apre ki enn garson ne, so mama bizin amenn enn sakrifis pirifikasion dan tanp.​—Levitik 12:4-8.

Se samem ki Mari fer. Li amenn de ti zwazo kouma so sakrifis. Sa fer nou konpran sitiasion ekonomik Zozef ek Mari. Dapre Lalwa, ti bizin amenn enn zenn mouton ek enn zwazo. Me si enn mama so sitiasion pa ti permet li donn enn mouton, li ti kapav amenn de tourtrel ouswa de pizon. Zisteman, Mari dan sa sitiasion-la, ek se samem ki li done.

Dan tanp, enn vie misie vinn get Zozef ek Mari. Li apel Simeon. Bondie ti dir li ki, avan ki li mor, li ti pou trouv Lekris, ouswa Lemesi, ki Zeova inn promet. Sa zour-la, lespri sin gid li dan tanp, kot li zwenn Zozef ek Mari avek zot zanfan. Simeon pran tibaba-la dan so lebra.

Kan Simeon pran Zezi, li remersie Bondie ek li dir: “Asterla, Segner, les to serviter ale dan lape kouma to ti dir. Mo lizie finn trouv to delivrans, Seki to finn prepare devan tou bann lepep; Enn lalimier ki amenn revelasion ar bann payin [“non-Zwif,” NW] e laglwar pou to lepep Izrael.”​—Lik 2:29-32.

Kan zot tann sa, Zozef ek Mari etone, me anmemtan zot bien kontan. Simeon beni zot ek dir Mari ki so garson “pou abes ouswa pou relev boukou dan Izrael” ek ki tristes, kouma enn lepe bien fite, pou fann leker Mari.​—Lik 2:34.

Ena enn lot dimounn ki la sa zour-la. Se Ann, enn profetes ki ena 84 an. An realite, zame li pa absan dan tanp. Li osi li vinn get Zozef, Mari, ek zot tibaba. Ann koumans remersie Bondie ek koz lor Zezi ar tou bann dimounn ki la.

Mazine ki kantite Zozef ek Mari dan lazwa akoz sa bann levennman-la! Pena dout ki tou seki pe pase fer zot ena plis konfians ki zot garson se sa Kikenn ki Bondie inn promet la.