Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 5

Zezi Ne: Kotsa ek Kan?

Zezi Ne: Kotsa ek Kan?

LIK 2:1-20

  • ZEZI NE DAN BETLEEM

  • BANN BERZE VINN GET ZEZI, KI ANKOR ENN TIBABA

Sezar Ogus, lanperer Lanpir Romin, inn donn lord pou fer enn resansman. Alor Zozef ek Mari bizin vwayaze pou al kot Zozef inn ne, dan Betleem, ki trouv dan lesid Zerizalem.

Boukou dimounn inn vinn dan Betleem pou anrezistre zot. Sel plas ki Zozef ek Mari inn gagne pou reste se dan enn lekiri, kot gard bann bourik ek lezot zanimo. Se lamem ki Zezi ne. Mari anvlop li ar bann latwal ek met li dan enn manzwar, plas kot met manze bann zanimo.

Pena dout ki se Bondie ki’nn pous Sezar Ogus pou donn lord pou fer sa resansman-la. Kifer? Parski se gras-a sa lord-la ki Zezi inn ne dan Betleem, lavil kot Lerwa David, so anset, ti ne. Depi bien lontan alavans, bann Lekritir ti predir ki se dan sa lavil-lamem ki Dirizan ki Bondie inn promet ti pou ne.​—Mishe 5:2.

Se vremem enn lanwit bien inportan! Deor, dan bann laplenn, enn lalimier extra for ekler enn group berze. Se laglwar Zeova! Enn anz Zeova dir bann berze-la: “Pa gagn per, mo pe anons zot enn gran nouvel ki pou fer lazwa boukou dimoun: zordi dan lavil David, enn Sover, . . . Lekris Lesegner, finn ne pou zot. Zot pou rekonet li par enn sign, zot pou trouv enn tibaba anvlope dan lanz e li dan enn manzwar.” Enn sel kout, enn kantite anz aparet ek dir: “Laglwar pou Bondie lao e lape lor later ar tou seki li kontan.”​—Lik 2:10-14.

Kan bann anz-la fini ale, bann berze-la dir ar sakenn zot kamarad: “Anou al Betleem pou gete ki finn arive, ki Lesegner [“Zeova,” NW] finn fer nou kone.” (Lik 2:15) Zot degaze ale ek zot trouv Zezi exakteman kot anz-la ti dir zot. Kan bann berze rakont seki anz-la inn dir zot, tou bann ki tann sa etone. Mari gard tou sa bann parol-la ek li tir bann konklizion dan so leker.

Azordi, boukou dimounn krwar ki Zezi inn ne le 25 Desam. Me dan rezion Betleem, mwa Desam ena lapli ek fer fre. Parfwa, ena mem lanez. Alor, li preske inposib ki bann berze deor aswar avek zot bann troupo dan sa peryod-la. Anplis, Lanperer Romin pa ti pou donn lord enn pep ki deza ena tandans pou rebel kont li, pou vwayaze an plin liver pandan plizir zour pou vinn anrezistre zot. Me plito, ena enn posibilite ki Zezi inn ne dan mwa Oktob.