Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 7

Bann Astrolog Vinn Get Zezi

Bann Astrolog Vinn Get Zezi

MATIE 2:1-12

  • BANN ASTROLOG SWIV ENN “ZETWAL” KI AMENN ZOT ZERIZALEM, EK APRE KOT ZEZI

Sertin zom ki sorti dan Les pe vini. Se bann astrolog, setadir bann zom ki etidie pozision bann zetwal. Zot pretann ki gras-a bann zetwal, zot kapav explik bann dimounn seki pou arive dan zot lavi. (Izai 47:13) Pandan ki zot ti kot zot dan Les, zot inn trouv enn “zetwal” ek zot inn swiv li plizir santenn kilomet ziska Zerizalem, me pa Betleem.

Kan bann astrolog-la ariv laba, zot demande: “Kot lerwa bann Zwif ki finn fek ne?” “Nou finn trouv so zetwal leve dan les e nou finn vini pou ador [“prostern devan,” NW] li.”​—Matie 2:1, 2.

Kan Lerwa Erod tann sa, li bien ankoler. Alor, li apel so bann sef pret ek lezot sef relizie Zwif ek demann zot kot Lekris sipoze ne. Zot reponn dapre seki ena dan bann Lekritir, ek zot dir li: “Betleem.” (Matie 2:5; Mishe 5:2) Kouma li tann sa, Erod fer apel bann astrolog-la an sekre ek li dir zot: “Al rod tou linformasion lor sa zanfan la, e kan zot trouv li, fer mwa kone pouki mo osi mo al ador [“prostern devan,” NW] li.” (Matie 2:8) Me an realite, Erod ti pe anvi kone kot zanfan-la ete pou li touy li!

Kan bann astrolog-la ale, enn kitsoz inkrwayab arive. “Zetwal” ki zot ti trouve kan zot ti dan Les, ti’nn fini al pli lwin. Pena dout ki sa zetwal-la se pa enn zetwal normal. Me plito se enn kikenn ki pe servi sa pou gid zot. Alor, bann astrolog kontign swiv li ziska ki li aret zis lao lakaz kot Zozef, Mari ek zot ti garson reste.

Kan bann astrolog-la rant andan, zot trouv Mari ek so ti garson, Zezi. Deswit, zot prostern devan li. Zot donn li lansan ek lamir, ek bann kado an-or. Apre sa, kan zot pe prepar zot pou retourn kot Erod, Bondie averti zot dan enn rev pou pa al laba. Alor, zot fer enn lot sime pou retourn kot zot.

Kisannla ou panse inn servi sa “zetwal”-la pou gid bann astrolog? Rapel ki zetwal-la pa’nn amenn zot direk kot Zezi dan Betleem. Me plito, li’nn gid zot Zerizalem, kot zot inn zwenn Erod, ki ti anvi touy Zezi. Ek Erod ti pou reisi fer sa si Bondie pa ti anpes bann astrolog al dir Erod kotsa Zezi ti ete. Alor, li kler ki se Satan, lennmi Bondie, ki’nn servi sa zetwal-la parski li ti anvi touy Zezi.