Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 16

Zezi Montre So Zel pou Vre Ladorasion

Zezi Montre So Zel pou Vre Ladorasion

ZAN 2:12-22

  • ZEZI PIRIFIE TANP

Apre maryaz dan Kana, Zezi al Kafarnaom, ansam avek so mama ek so bann demi-frer, Zak, Zozef, Simon, ek Zida.

Me kifer Zezi pe al Kafarnaom? Lavil Kafarnaom pli pre ar enn gran semin ki lavil Nazaret ouswa Kana, alor li enn lavil pli inportan ek osi pli gran. Anplis, boukou nouvo disip Zezi res swa dan Kafarnaom, swa dan lezanviron. Alor, Zezi pou kapav donn zot enn formasion dan zot landrwa.

Pandan so sezour dan Kafarnaom, Zezi fer boukou kitsoz extraordiner. Alor, bann dimounn dan lavil ek dan bann rezion toutotour tann koz lor tou seki li fer. Me Zezi ek so bann kamarad, bann Zwif bien fidel, pe prepar zot pou al Zerizalem pou fet Pak lane 30 Nou Lepok.

Dan tanp Zerizalem, bann disip al dekouver enn kitsoz dan personalite Zezi ki zot pa ti kone, ek sa vremem inpresionn zot.

Dapre Lalwa Bondie, bann Izraelit bizin ofer bann sakrifis zanimo dan tanp. Anplis, bann ki sorti lwin bizin aste manze pandan zot sezour dan Zerizalem. Alor, Lalwa ti permet bann dimounn ki sorti lwin pou amenn kas ar zot pou aste “bef, mouton, kabri,” ek lezot kitsoz ki zot ti bizin. (Deteronom 14:24-26) Se pou sa rezon-la ki bann marsan dan Zerizalem ti vann bann zanimo ouswa bann zwazo, me zot ti fer sa dan gran lakour tanp. Ek sertin marsan ti kokin bann dimounn kan zot ti vann zot bann marsandiz pli ser.

Kan li trouv tousala, Zezi ankoler. Li voltiz kas bann dimounn ki pe sanz larzan, li devir zot latab anbalao, ek li fer zot sorti dan lakour tanp. Apre sa li dir: “Tir tousala deor; pa fer lakaz mo papa vinn enn bazar.”​—Zan 2:16.

Kan bann disip Zezi trouv sa, zot rapel sa profesi-la lor Garson Bondie: “Lamour pou to lakaz pou devor mwa kouma laflam.” Me bann Zwif demann Zezi: “Ki sign to kapav montre nou, pou [to] permet twa fer seki to pe fer?” Li reponn zot: “Kraz sa tanp la, dan trwa zour mo pou remet li debout.”​—Zan 2:17-19; Psom 69:9.

Bann Zwif panse ki Zezi pe koz lor tanp ki dan Zerizalem, alor zot demann li: “Finn bizin karann-sis banane pou mont sa tanp la, twa, to pou remet li debout dan trwa zour?” (Zan 2:20) Me Zezi pe fer referans ar so lekor kan li pe koz lor tanp. Trwa-z-an plitar, so bann disip pou rapel sa bann parol-la kan li pou resisite.