Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 15

Premie Mirak Zezi

Premie Mirak Zezi

ZAN 2:1-12

  • MARYAZ DAN LAVIL KANA

  • ZEZI FER DELO VINN DIVIN

Fini fer trwa zour depi ki Natanael inn vinn enn parmi bann premie disip Zezi. Zezi ek sertin parmi so bann premie disip pe al dan lenor, dan distrik Galile, landrwa kot zot reste. Zot pe al dan lavil Kana, lavil kot Natanael inn ne, parski zot invite dan enn maryaz laba. Kana trouv dan bann kolinn ki dan lenor Nazaret, lavil kot Zezi inn grandi.

Mama Zezi osi inn vinn sa maryaz-la. Mari enn kamarad ar lafami, alor kitfwa li pe donn enn koudme pou okip bann invite. Bien vit, Mari al remarke ki kitsoz pe manke ek li dir Zezi: “Zot nepli ena divin.”​—Zan 2:3.

Mari anvi ki Zezi fer kitsoz pou rezoud sa problem-la. Me Zezi reponn: “Fam, kouma sa konsern twa ek mwa?” (Zan 2:4, NW.) Antan ki Lerwa ki Bondie inn swazir, Zezi bizin swiv zis bann instriksion so Papa ki dan lesiel, pa seki so fami ouswa bann kamarad dir li. Avek sazes, Mari les sa sitiasion-la dan lame so garson. Selman, Mari dir bann server: “Fer tou seki li pou dir zot fer.”​—Zan 2:5.

Kot zot ete, ena sis resipian an ros ek sak resipian ena enn kapasite plis ki 40 lit. Zezi dir bann server-la: “Plin sa bann resipian la ar dilo.” Ek kan zot fini plin bann resipian-la, li dir zot: “Pran inpe, al donn responsab fet la.”​—Zan 2:7, 8.

Responsab fet-la extra inpresione par kalite sa divin-la, me li pa kone ki se par enn mirak ki’nn gagn sa. Li apel lemarye ek dir li: “Tou dimoun servi bon divin dabor, kan invite finn bien bwar, lerla servi divin mwin bon; me twa, to finn gard bon divin ziska asterla.”​—Zan 2:10.

Se premie mirak ki Zezi fer. Kan so bann nouvo disip trouv sa mirak-la, zot lafwa dan li vinn pli for. Apre maryaz, Zezi, so mama, ek so bann demi-frer al Kafarnaom, enn lavil ki trouv dan nor-wes Lamer Galile.