Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 24

Kouma Nou Travay Mondial Li Finanse?

Kouma Nou Travay Mondial Li Finanse?

Népal

Togo

Grande-Bretagne

Nou lorganizasion pibliye ek distribie plizir santenn milyon Labib ek lezot piblikasion par an. Tou nou bann piblikasion zot gratis. Nou konstrir ek antretenir Lasal Bann Temwin Jéhovah ek bann Béthel. Nou soutenir bann milye Betelit ek misioner. Nou organiz bann sekour pou bann ki’nn pas par bann katastrof. Alor kitfwa ou pe demann ou, ‘Kot nou gagn kas pou fer tousala?’

Nou pa demann ladim ni nou pas laket. Li vre ki nou travay predikasion kout boukou, malgre sa nou pa demann dimounn kas. Nou deziem nimero Latour Degard, ki dat plis ki san-t-an, ti dir ki nou kone ki se Jéhovah ki soutenir nou ek ki “zame nou pa pou sipliye dimounn pou soutenir nou.” Vremem, zame nou’nn fer li!Matthieu 10:8.

Nou travay soutenir par bann kontribision volonter. Boukou dimounn apresie travay ki nou fer pou ansegn Labib ek zot fer bann kontribision pou sa. Avek leker kontan, bann Temwin zot osi zot donn zot letan, zot lafors, zot kas, ek bann lezot kitsoz ki zot ena, pou ki volonte Bondie fer partou lor later. (1 Chroniques 29:9) Dan nou Lasal ek kot nou fer nou lasanble ena bann bwat kontribision. Ninport kisannla ki anvi, kapav met enn ti-kontribision dan sa bann bwat-la. An zeneral, se bann dimounn modes ki kontribie. Zot parey kouma sa vev bien mizer, ki Jésus ti koze la, ki ti met de ti pies larzan dan trezor tanp. (Luc 21:1-4) Alor, ninport kisannla kapav “met enn ti kitsoz dekote” regilierman, koumsa li kapav done parey “kouma li finn deside dan so leker.”1 Corinthiens 16:2; 2 Corinthiens 9:7.

Nou ena lasirans ki Jéhovah pou kontign pous bann ki anvi ‘onor Li avek zot bann kitsoz ki ena valer’ pou soutenir travay predikasion, pou ki so volonte kapav akonpli.Proverbes 3:9.

  • Kifer nou relizion li diferan avek bann lezot relizion?

  • Kouma servi bann kontribision volonter?