Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 5

Ki Bienfe Ou Pou Gagne kan Ou Pou Asiste Nou Bann Renion?

Ki Bienfe Ou Pou Gagne kan Ou Pou Asiste Nou Bann Renion?

Argentine

Sierra Leone

Belgique

Malaisie

Boukou dimounn inn aret al legliz parski laba zot pa gagn ni enn rekonfor spiritiel ni repons pou zot bann kestion. Me alor, ki rezon ou ena pou asiste renion ki bann Temwin Jéhovah organize? Ki bienfe ou pou gagne?

Lazwa pou retrouv ou parmi bann dimounn ki ena lamour ek ki pran kont lezot. Dan premie siek, bann Kretien ti form plizir kongregasion. Zot ti fer bann renion pou ador Bondie, pou etidie Labib, ek ankouraz sakenn so kamarad. (Hébreux 10:24, 25) Kan zot ti zwenn ansam, sa ti kree enn bon latmosfer. Zot ti ena santiman ki zot ti parmi bann vre kamarad—zot bann frer ek ser spiritiel. (2 Thessaloniciens 1:3; 3 Jean 14) Azordi nou swiv zot lexanp ek nou gagn mem lazwa.

Enn formasion ki pou ed ou aplik bann prinsip Biblik. Parey kouma dan lepok Biblik, bann zom, bann fam, ek bann zanfan zot reini ansam. Bann ansegnan kalifie servi Labib pou ed nou konpran kouma nou kapav aplik bann prinsip Biblik dan nou lavi toulezour. (Deutéronome 31:12; Nehémia 8:8) Nou tou nou kapav exprim nou lafwa ek nou lesperans kan nou partisip dan bann parti kestion-repons ek nou sant bann kantik.Hébreux 10:23.

Ou lafwa pou vinn pli for. Lapot Paul ti dir sa bann parol-la bann manb enn kongregasion dan so lepok: “Mo bien anvi trouv zot, . . . pou ki ena enn lesanz lankourazman par lafwa sakenn, par zot lafwa ek mo lafwa toulede.” (Romains 1:11, 12) Kan nou zwenn nou bann frer ek ser spiritiel dan renion regilierman, sa fortifie nou lafwa ek nou determinasion pou viv an-akor avek bann prinsip Biblik.

Eski ou ti pou kontan asiste nou prosin renion ek profit tou sa bann bienfe-la? Nou pou kontan pou trouv ou. Lantre li gratis ek nou pa pas okenn laket.

  • Ki lexanp nou swiv pou organiz nou bann renion?

  • Ki bienfe nou gagne kan nou asiste bann renion?