Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 12

Kouma Nou Travay Predikasion Li Organize?

Kouma Nou Travay Predikasion Li Organize?

L’Espagne

Biélorussie

Hong Kong

Pérou

Enn tipe avan li mor, Jésus ti dir: “Sa bon nouvel lor Rwayom la pou prese partou kot dimounn reste lor later kouma enn temwaniaz pou tou bann nasion, ek lerla lafin pou vini.” (Matthieu 24:14) Me kouma nou pou reisi fer sa travay-la dan lemond antie? Se kan nou swiv lexanp ki Jésus inn lese.Luc 8:1.

Nou prese lakaz par lakaz. Jésus ti montre so bann disip kouma pou pres bon nouvel lakaz par lakaz. (Matthieu 10:11-13; Actes 5:42; 20:20) Sa bann premie predikater-la ti gagn bann teritwar presi kot zot ti bizin prese. (Matthieu 10:5, 6; 2 Corinthiens 10:13) Zordi osi parey, nou travay predikasion li bien organize, ek sak kongregasion gagn bann teritwar presi kot zot bizin prese. Sa permet nou akonpli mision ki Jésus inn donn nou pou “pres avek bann dimounn ek pou donn temwaniaz afon.”Actes 10:42.

Lezot form predikasion. Jésus inn osi donn lexanp kan li’nn pres dan bann plas piblik, kouma par exanp lor enn laplaz ouswa pre kot enn pwi. (Marc 4:1; Jean 4:5-15) Nou’si nou koumans bann konversasion lor Labib ninport kotsa nou ete—lor semin, dan bann teritwar komersial, dan bann zardin, ouswa par telefonn. Kan nou gagn lokazion, nou rann temwaniaz nou bann vwazin, nou bann koleg travay, nou bann kamarad lekol, ek nou bann fami. Gras-a tou sa bann zefor-la, bann milyon dimounn partou lor later pe kapav tann sa ‘bon nouvel lor delivrans la.’Psaume 96:2.

Ar kisannla ou ti pou kontan partaz sa bon nouvel lor Rwayom Bondie la, ek explik li bann bienfe li kapav gagne dan lavenir gras-a sa? Pa gard sa mesaz lespwar la zis pou ou tousel. Fer lezot konn sa pli vit posib!

  • Ki “bon nouvel” nou bizin anonse?

  • Kouma bann Temwin Jéhovah pe swiv metod ki Jésus ti servi pou prese?