Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 10

Ki Ete Ladorasion an Fami?

Ki Ete Ladorasion an Fami?

Corée du Sud

Brésil

Australie

Guinée

Depi lepok lontan, Jéhovah finn touzour anvi ki sak fami pas letan ansam pou fortifie zot relasion avek Li ek vinn pli pros ar zot kamarad. (Deutéronome 6:6, 7) Akoz sa, bann Temwin Jéhovah rezerv enn moman sak semenn pou ador Jéhovah ansam. Dan enn fason relax, zot koz lor bann kitsoz spiritiel ki adapte avek seki zot bizin. Mem si ou res tousel, ou kapav profit sa bon lokazion-la pou pas letan avek Bondie, kan ou etidie lor enn size Biblik ki ou anvi.

Se enn moman pou vinn pros ar Jéhovah. “Vinn pros ar Bondie, ek Li pou vinn pros ar zot.” (Jacques 4:8) Nou konn Jéhovah pli bien kan nou dekouver so personalite ek so bann aksion atraver so Parol, Labib. Enn fason bien sinp pou koumans ou ladorasion an fami se kan ou rezerv inpe letan pou lir Labib ansam, kitfwa ou kapav swiv program lektir pou lasemenn pou renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Sak manb lafami kapav lir enn porsion Labib, ek lerla sakenn kapav partaz seki li’nn aprann.

Se enn moman pou vinn pros ar bann manb nou fami. Kan mari ek fam, paran ek zanfan etidie Labib ansam, zot vinn pli pros ar zot kamarad. Sa moman-la bizin enn moman kot zot tou dan lazwa, dan lape, enn moman ki zot tou atann sak semenn. Bann paran kapav swazir bann size ki pou itil, dapre laz zot bann zanfan. Kitfwa zot kapav servi bann lartik ki trouv dan Latour Degard ek Réveillez-vous ! ouswa lor nou sit Internet jw.org. Zot kapav koz lor enn problem ki zot zanfan finn gagne dan lekol ek gete kouma zot kapav fer fas ar sa. Zot kapav get Program Televizion JW (tv.jw.org) ek koz lor la apre. Zot kapav pratik bann kantik ki pou sante dan renion ek pran enn ti-zi ek enn ti-gato apre letid.

Sa bon moman ki zot pase ansam sak semenn pou ador Jéhovah la pou ed zot tou dan lafami pou trouv lazwa pou etidie Parol Bondie. Pena dout ki Jéhovah pou beni zot bann zefor.Psaume 1:1-3.

  • Kifer nou bizin rezerv letan pou ladorasion an fami?

  • Kouma bann paran kapav fer an-sort ki sa moman-la li agreab pou tou bann manb zot fami?