Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 28

Ki Ou Kapav Trouve lor Nou Sit Internet?

Ki Ou Kapav Trouve lor Nou Sit Internet?

La France

Pologne

La Russie

Jésus Christ ti dir so bann disip: “Fer ki zot lalimier briye devan bann dimounn, pou ki bannla kapav trouv zot bon travay ek donn laglwar zot Papa ki dan lesiel.” (Matthieu 5:16) Pou nou arive fer sa, nou servi bien bann dernie teknolozi, kouma par exanp Internet. Sit Internet jw.org, se nou sit ofisiel kot ou kapav gagn bann linformasion lor krwayans ek laktivite bann Temwin Jéhovah. Ki ou pou trouve lor sa sit-la?

Repons ki Labib done lor bann kestion ki souvan nou poze. Ou pou kapav gagn repons laplipar kestion inportan ki bann dimounn poze. Par exanp trak Eski Soufrans Pou Arete enn Zour? ek Eski Vremem Bann Ki’nn Mor Kapav Reviv? zot disponib dan plis ki 600 lang lor nou sit. Ou kapav trouv osi Traduction du monde nouveau dan plis ki 130 lang ek enn kantite piblikasion ki pou ed ou konpran Labib, kouma par exanp liv Ki Labib Ansegne Vremem? ek bann dernie nimero Latour Degard ek Réveillez-vous ! Ou kapav swa lir swa ekoute lor Internet swa download enn kantite piblikasion dan bann forma kouma MP3, PDF, ouswa EPUB. Si ou zwenn enn dimounn interese ki koz enn lot lang, ou kapav mem inprim de-trwa paz enn piblikasion dan so prop lang! Ena enn kantite piblikasion dan forma video ki disponib dan langaz sign. Ou kapav download bann lektir Labib avek lefe sonor, bann dram biblik, ek bann zoli lamizik pou ekoute kan ou lib.

Ransegnman lor bann Temwin Jéhovah dan diferan pei. Lor nou sit, ou kapav gagn osi bann dernie nouvel ek bann video clip lor nou travay predikasion ki pe fer dan lemond antie. Ou kapav gagn osi bann ransegnman lor bann levennman ki afekte bann Temwin Jéhovah, ek lor sekour ki nou donn bann ki’nn pas dan enn katastrof. Ou kapav trouv osi dat nou prosin lasanble ek ladres nou bann biro nasional.

Par sa bann mwayin-la, nou pe fer lalimier laverite briye ziska dan bann rezion pli lwin lor later. Bann dimounn ki viv lor tou bann kontinan, mem dan l’Antarctique, al lor nou sit. Nou priye ki “parol Jéhovah kontign fane bien-bien vit” partou lor later, ek ki sa donn Bondie laglwar.2 Thessaloniciens 3:1.

  • Kouma sit jw.org pe ed boukou dimounn pou konn laverite ki sorti dan Labib?

  • Ki bann resers ou ti pou kontan fer lor nou sit Internet?