Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 17

Kouma Bann Sirveyan Sirkonskripsion Ed Nou?

Kouma Bann Sirveyan Sirkonskripsion Ed Nou?

Malawi

Group predikasion

Predikasion

Renion ansien

Bann Lekritir Grek Kretien koz souvan lor Barnabas ek lapot Paul, bann sirveyan ki ti vizit bann kongregasion dan premie siek. Kifer zot ti fer sa bann vizit-la? Se parski zot ti ena enn lintere sinser pou zot bann frer spiritiel. Paul ti dir ki li anvi “retourne ek vizit bann frer” pou gete kouma zot ete. Li ti dispoze pou vwayaz plizir santenn kilomet pou li kapav al get zot ek fortifie zot. (Actes 15:36) Se sa dezir-la ki nou bann sirveyan ena zordi.

Zot vinn ankouraz nou. Sak sirveyan sirkonskripsion vizit anviron 20 kongregasion de fwa par an ek li pas enn semenn avek sak kongregasion. Nou kapav tir boukou profi gras-a lexperyans sa bann frer-la, ek si zot marye nou kapav profit osi lexperyans zot madam. Bann sirveyan fer zefor pou konn bann zenn ek bann ki aze, ek zot bien kontan pou akonpagn nou dan predikasion ek dan nou bann letid. Ansam avek bann ansien, zot al vizit bann manb kongregasion pou fortifie zot. Zot fer bann diskour ankourazan dan bann renion ek bann lasanble.Actes 15:35.

Zot interese ar tou dimounn. Bann sirveyan sirkonskripsion bien interese avek kondision spiritiel bann kongregasion. Zot fer enn renion avek bann ansien ek bann asistan ministeryel pou analiz progre ki finn fer ek donn zot bann konsey pratik pou asim zot responsabilite kouma bizin. Zot ed bann pionie pou gagn sikse dan zot minister. Zot kontan pou fer konesans bann nouvo ek pou kone ki bann progre zot pe fer dan laverite. Sak sirveyan donn limem volonterman ek ‘travay ansam avek nou pou nou lintere.’ (2 Corinthiens 8:23) Nou bizin imit zot lafwa ek zot latasman pou Bondie.Hébreux 13:7.

  • Pou ki rezon bann sirveyan sirkonskripsion vizit bann kongregasion?

  • Kouma ou kapav profit zot bann vizit?