Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 23

Kouma Nou Ekrir ek Nou Tradir Nou Bann Piblikasion?

Kouma Nou Ekrir ek Nou Tradir Nou Bann Piblikasion?

Servis Redaksion, États-Unis

Corée du Sud

Arménie

Burundi

Sri Lanka

Pou nou kapav anons “bon nouvel” ar “tou bann nasion, tribi, lang, ek pep,” nou prodir bann piblikasion dan plis ki 750 lang. (Révélation 14:6) Kouma nou reisi fer enn gran travay koumsa? Gras-a enn lekip redakter internasional ek enn group tradikter bien devwe—tou bann Temwin Jéhovah.

Text orizinal li prepare an Angle. Komite Santral siperviz travay ki Servis Redaksion fer dan biro mondial. Sa departman-la diriz travay tou bann redakter ki servi dan biro mondial ek dan sertin biro nasional bann temwin Jéhovah. Bann redakter sorti dan diferan ras ek kiltir. Alor, sa permet nou ekrir lor diferan size ki tous bann dimounn dan diferan kiltir, koumsa nou bann piblikasion kapav interes bann dimounn dan tou pei.

Nou avoy text-la bann tradikter. Apre ki text-la inn pare ek aprouve, par computer nou avoy text-la bann lekip tradiksion partou lor later. Sa bann lekip-la tradir, verifie, ek koriz text-la. Zot fer zefor pou swazir “bann parol laverite ki exakt” dan zot lang pou transmet sans sa text Angle la.Ecclésiaste 12:10.

Travay-la al boukou pli vit gras-a bann computer. Enn computer pa kapav ranplas bann redakter ek bann tradikter. Me selman, zot travay boukou pli vit gras-a bann program lor computer, kouma par exanp bann diksioner ek bann lezot program ki ed zot fer bann resers. Bann Temwin Jéhovah finn kree enn sistem ki apel MEPS (Multilanguage Electronic Phototypesetting System: Sistem Elektronik Fotokonpozision Miltilang) ki permet konpoz bann text dan plizir santenn langaz ek asosie zot avek bann zimaz, ek apre avoy zot pou inprime.

Kifer nou fer sa kantite zefor-la pou prodir bann piblikasion, mem dan sertin lang, ki zis de-trwa milye dimounn koze? Parski se volonte Jéhovah ki “tou sort kalite dimounn sove ek gagn enn konesans exakt lor laverite.”1 Timothée 2:3, 4.

  • Kouma nou ekrir nou bann piblikasion?

  • Kifer nou tradir nou bann piblikasion dan tou sa bann lang-la?